WINDOW studiet er et nationalt forskningsprojekt, der omhandler igangsættelse af fødslen hos gravide med BMI på 30 eller derover.

Projektstatus

Status er opdateret 1. juli 2024

Deltagende kvinder:

1273 af 1900 deltagere er inkluderet i undersøgelsen.

 

WINDOWS_Update juli (002).jpg

Deltagende fødesteder:

WINDOW studiet er opstartet på følgende fødesteder:

 • Regionshospitalet Randers
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Aarhus Universitetshospital
 • Hospitalsenheden Midt, Viborg
 • Nykøbing Falster Sygehus
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Kolding Sygehus
 • Herlev Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Nordsjællands Hospital, Hillerød
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
   

Projektets formål

I 2020 startede et nationalt forskningsprojekt, der omhandler igangsættelse af fødsel hos gravide med BMI på 30 eller derover. 1900 kvinder fra hele Danmark skal deltage i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet har fået navnet WINDOW studiet.
WINDOW er en sammenskrivning af When to Induce for OverWeight?

Projektet skal undersøge, om planlagt igangsættelse af fødslen lige før termin hos gravide med BMI på 30 eller derover har betydning for

 • Risikoen for kejsersnit
 • Komplikationer hos den gravide før, under og efter fødslen
 • Komplikationer hos den nyfødte
 • Fødselsoplevelsen og oplevelsen af igangsættelse af fødslen
 • Kvindernes psykiske velbefindende fire-seks uger efter fødslen
 • Ammeetableringen

Projektstøtte

Projektet er støttet økonomisk af følgende:

 • Novo Nordisk Fonden 
 • Region Midtjyllands Sundhedsfaglige Forskningsfond 
 • Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

WINDOW styregruppen

Lise Qvirin Krogh

Projektkoordinerende læge, ph.d.-studerende

Kvindesygdomme og fødsler
Aarhus Universitetshospital

Julie Glavind

Overlæge, lektor

Kvindesygdomme og fødsler
Aarhus Universitetshospital

Jens Fulgsang

Overlæge, lektor

Kvindesygdomme og fødsler
Aarhus Universitetshospital

Sidsel Boie

Afdelingslæge, ph.d.

Kvindesygdomme og fødsler
Aarhus Universitetshospital

Tine Brink Henriksen

Overlæge, professor

Børn og Unge
Aarhus Universitetshospital

Katja Albert Taastrøm

Klinisk jordemodersupervisor, MSc

Kvindesygdomme og Fødsler
Aarhus Universitetshospital

Anne Cathrine Maqving Kjeldsen

Klinisk jordemodersupervisor, MSc

Kvindesygdomme og Fødsler
Aarhus Universitetshospital

Jim Thornton

Overlæge, professor emeritus

Nottingham Universitet
England